Banner_Needse_Beelden

Bestuur Stichting tot Instandhouding en Behoud Needse Beelden

Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Niels Sies, voorzitter
Mans Koster, penningmeester
Alie Timmerije

Beloningsbeleid

Uiteraard ontvangen de op dit moment drie stichtingsbestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden.